28.11.2014

Pojištění a zodpovědnost

Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je prioritou všech, kteří v Junáku působí. Bezpečnostní rizika sice nikdy nelze při aktivním skautingu stoprocentně vyloučit, ale díky dodržování určitých pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat. Skautské heslo zní: „Buď připraven/a“. Toto heslo je tedy skautským vedoucím vlastní. K připravenosti na životní nástrahy a rizika se ale snažíme vést také svěřené děti.

Zodpovědnost vedoucích

O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za bezpečné vedení dětí, naplňování výchovných cílů skautingu a bezproblémové fungování oddílu. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci prověřenou speciální zkouškou, která zaručuje, že je vedoucí znalý/á například zdravovědy, základů psychologie nebo organizace a práva. Vzdělávací systém Junáka je velmi propracovaný a dospělí dobrovolníci mají navíc povinnost absolvovat zdravotnický kurz. Vedoucí také využívají metodiky skautského programu a berou ohled na specifické zájmy a potřeby dětí.

Pojištění

Děti jsou na všech akcích Junáka úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy Junáka.