5.5.2015

O skautingu

Užitečné informace pro rodiče, kteří přemýšlí o tom, jak by jejich dítě mohlo trávit volný čas, nebo se jen chtějí dozvědět něco víc o skautingu.

Skauting

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno – být aktivní a najít vlastní místo ve světě, být v prostředí kamarádů, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností přiměřených věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Děti se nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě.

Menším dětem skauting přináší dobrodružství, jakými jsou první výlety a táborové dny strávené bez rodičů, náctiletí mohou zažít netradiční aktivity – sjíždění řeky, slaňování, cestování nebo účast na velké či zahraniční skautské akci. Dospělí dobrovolníci také nacházejí v podpoře oddílů smysluplnou aktivitu, možnost rozvíjet se a realizovat.

Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na hodnoty, které bychom si často představovali jako základ zdravé a vyspělé společnosti. Vede kluky a holky k tomu, aby byli pravdomluvní, ohleduplní ke svému okolí i přírodě nebo pomáhali ostatním.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě
  • pomáhat potřebným
  • všestranně se rozvíjet

Dobrovolnictví a služba společnosti

Skautské oddíly vedou a podporují dobrovolní vedoucí. Také děti jsou v rámci skautského programu vedeny k zájmu o své okolí a k takové pomoci společnosti, na kterou samy stačí.

Bezpečné prostředí

Děti i vedoucí ve skautském oddíle se na základě celoroční činnosti dobře znají, vědí, co od sebe očekávat a na co být připraveni. Vedoucí znají konkrétní potřeby či limity dětí a přizpůsobují jim program. Rodiče mají snadný kontakt s vedoucími.

Na vedení oddílu se většinou podílí více vedoucích, kteří se vzájemně podporují a kontrolují.