28.11.2014

Cena a vybavení

Cena a vybavení

Než dítě přihlásíte do skauta, jistě vás bude také zajímat, jaké finanční náklady je nutné vynaložit pro plnohodnotné provozování skautské činnosti. S tím souvisí i potřeba zajištění vhodného vybavení.

Cena

Poplatky za činnost se liší v jednotlivých městech i mezi konkrétními oddíly. Záleží vždy na aktivitách, které jsou z nich hrazeny. Náš skaut má členské příspěvky pro rok 2019 následovné:

  • 1 člen z rodiny registrovaný v junáku Kč 700 .-
  • 2 členové v junáku Kč 600 .-
  • 3 členové v junáku, všichni rádci a vedoucí Kč 400.-

Z této částky odvádíme část peněz na junácký okres, část na junácký kraj a část na junácké ústředí. V rámci této částky jsou děti pojištěny a dostávají pětkrát ročně časopis.

Ostatní

  • Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300 – 500 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
  • Cena tábora bývá kolem 3 500 Kč za dvoutýdenní tábor.
  • Seznam vybavení získají děti od vedení oddílů. Kromě tábornického vybavení je časem třeba si pořídit skautský kroj. Ten stojí přibližně 600 Kč, skautský šátek s turbánkem dostávájí děti při našich skautských narozeninách zdarma.