28.11.2014

Program

Program

Skauting je pro děti jedinečnou příležitostí zažít dobrodružství a navázat nová přátelství.

Rozmanitá činnost

Náplň oddílových činností je různorodá a přizpůsobená jak příslušným věkovým kategoriím, tak i individuálním potřebám dětí. Skauti dělají vše, co je baví. Součástí programu jsou hry, aktivity, soutěže, projekty a další činnosti. Často si stačí jen vybrat: složit origami, natočit krátký film, naučit ostatní nový sport nebo si udělat výpravu na běžkách. Skauti si hrají a přitom mají příležitost vyzkoušet si nové věci, fotit, psát reportáže, vařit, hrát na kytaru nebo pracovat s GPSkou.

Rozsah schůzek, výletů

Program probíhá každý týden v klubovně, kde děti hrají různé hry, kreslí nebo zkouší vyrábět zajímavé věci a spolu tu zažívají spoustu legrace. Přibližně jedenkrát za měsíc vyrážejí děti se svými vedoucími na víkendovou výpravu. Většina výprav je třídenních, oddíly jezdí obvykle na různé skautské základny, odkud se pak vydávají na výlety do okolí. V zimním období jsou obvyklé i jednodenní výlety do přírody nebo třeba do divadla. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili.

Chlapecké, dívčí a koedukované oddíly

Některé oddíly jsou koedukované, tzn. že kluci i holky mají společný program během schůzek, výprav nebo tábora. Jiné mají většinu programu zvlášť, ale spolupracují mezi sebou a společně pořádají jen některé akce, například tábor. Záleží na přístupu jednotlivých oddílů.

Zodpovědní vedoucí

O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc zdravotnický kurz. Vedoucí také využívají propracované metodiky skautského programu a berou ohled na zájmy a potřeby dětí.