5.5.2015

Skautský zákon, slib a heslo

Zákon skautů/skautek

Skaut/ka je:
1. pravdomluvný/á
2. věrný/á a oddaný/á
3. prospěšný/á a pomáhá jiným
4. přítelem/přítelkyní všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta/sestrou každé skautky
5. zdvořilý/á
6. ochráncem/kyní přírody a cenných výtvorů lidských
7. poslušný/á rodičů, představených a vůdců/vůdkyň
8. veselé mysli
9. hospodárný/á
10. čistý/á v myšlení, slovech i skutcích

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou:
K tomu mi dopomáhej Bůh.

Skautské heslo:

Buď připraven!