5.5.2015

Organizace junáka

ORGANIZACE JUNÁKA

1V – PODRÁDCE DRUŽINY – nejbližší spolupracovník družinového rádce. Pomáhá připravovat družinový program.
2V – RÁDCE DRUŽINY – vede družinu a zodpovídá za ni. Připravuje družinové schůzky a je členem oddílové rady.
3V – ODDÍLOVÝ PODRÁDCE – nejbližší spolupracovník oddílového rádce. V nepřítomnosti oddílového rádce vede oddílovou radu. Stará se o zvyšování kvalifikace družinových rádců a podrádců. Pomáhá připravovat program oddílových rad.
4V – ODDÍLOVÝ RÁDCE – vede oddílovou radu a společně s vůdcem oddílu zodpovídá za oddílový program.

 

1V – ZÁSTUPCE VŮDCE ODDÍLU – V nepřítomnosti vůdce oddílu zodpovídá za vedení oddílu a přebírá práva a povinnosti vůdce oddílu. V oddílové radě má právo veta.
2V – VŮDCE ODDÍLU – zodpovídá za oddíl a v oddílové radě má právo veta. Zastupuje oddíl ve střediskové radě a spolupracuje na přípravě programu střediska.
3V – ZÁSTUPCE VŮDCE STŘEDISKA – V nepřítomnosti zastupuje vůdce střediska. Ve střediskové radě zastupuje chlapecký kmen v případě, že vůdce střediska je zástupcem dívčího kmene a naopak.
4V – VŮDCE STŘEDISKA – zodpovídá za celé středisko a zastupuje ho v okresní radě.