14.9.2016

Tučnáčci (elitní dívčí družina)

– – – TUČNÁČCI – – – 


Holky  si plánují své aktivity a získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům – zdolávají překážky, radují se z úspěchů, učí se z nezdarů.


 SCHŮZKY KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16:30 DO 18:00.


RÁDKYNĚ DRUŽINKY:

Anna Faltýnková /Lenoška/

Jana Sýkorová /květinka/

Monika Ševečková /Malbloudice/


POKŘIK DRUŽINY

….