Den skautů a skautek

Den skautů a skautek na celém světě svůj svátek. Svatého Jiří totiž skauti mají za patrona již více jak 100 let kvůli jeho čestnosti, rytířské ctnosti a chuti pomáhat ostatním.

Svátek mají opravdu všichni skauti na celém světě. Někteří si na sebe v úterý 24. vezmou šátek a někteří skautský kroj, aby svátek oslavili. Jiní si připraví malou drobnost, kterou někomu věnují.

Před více jak 100 lety sv. Jiří jako patrona všech skautů vybrat zakladatel skautingu Robert Baden-Powell. Jeho symbolický význam spočívá v boji dobra se zlem a v hodnotách, které sv. Jiří zastával: čestnost, pravdu, pomoc druhým a rytířská ctnost. Tedy hodnoty, které zastávají i skauti.

Skauti, ale také široká veřejnost tento svátek slaví různými způsoby. V Šebrově jsme pro všechny skauty připravili něco speciálního. Zmrzlina v Šebrově bude točit speciální skautskou zmrzlinu. Děti při předložení kartičky, kterou dostávají na družinových schůzkách a pokud budou mít na sobě šátek ji budou mít zdarma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.